بهشت وعده گاهی دروغین 

است

وقتی آغوشت عقده ی 

دیدن بهشت را

می کشد

لعنت به تو که بی میوه

بی خوردن

بی کلامی

مرا از بهشتم

راندی

+ نوشته شده در شنبه 18 مرداد1393ساعت 16:43 توسط میم.ر |

بعد از این همه

فاصله

بعد از این همه صدای

هجو

بعد از این همه تصویر متحرک

متشنج

تنها رویای مشترک است

که پا بر جا می ماند

دنیای بی تو

بی رویای مشترک است

جهان بی تو 

چقدر 

خالی از هر رویاست


برچسب‌ها: میم ر
+ نوشته شده در یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 23:44 توسط میم.ر |

رها شدن تیری از چله ی عزیزی

از چله ی نا امیدی

تیری ندانسته زهر آگین

دویدن چرکاه به ای زیر پوست

به جریانی در شریانی بی همراه

در نفوذ تحریک هوس در فاصله ها

در فاصله دو ذهن

در حرکتی فوق ذهن

به مثابه ی

تلاشی ابلهانه

برای نشاندن لبخند

ای وای...ای وای

چه زحمتی بی حاصل

و چه حسرتی بی فایده 
در نفوذ تیر به سیبل سینه ام

اما با همه ی این وجود

همچنان با صدای نفس هایت

به خواب می روم


برچسب‌ها: میم ر
+ نوشته شده در شنبه 4 مرداد1393ساعت 12:54 توسط میم.ر |

ای رهگذران لحظه های ندانسته

اینگونه نگاهم نکنید

این خیسی که می بینید

خیسی اشک نیست

چشمانم خیس خون است

چشمانم زخمی ی

یک عمر 

چشم به راه بودن

یک رفتن بی بازگشت

است


برچسب‌ها: میم ر
+ نوشته شده در یکشنبه 29 تیر1393ساعت 23:53 توسط میم.ر |

پنجره را که باز می کنم

توفان دوری ات

سرم هوار می شود

و زوزه اش

فریاد فاصله هاست


برچسب‌ها: میم ر
+ نوشته شده در سه شنبه 24 تیر1393ساعت 14:53 توسط میم.ر |

لب هایت رودخانه ایست 

جاری

آن هنگام که از قله ها ی 

سرگردانی 

در آغوشت سقوط آزاد 

می کنم


برچسب‌ها: میم ر
+ نوشته شده در پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 0:10 توسط میم.ر |

اولین آفت آفرینش به آسمان زد

وقتی روز بی تو غروب کرد

و شن های ساحل 

از رفتنت

خیس بغض شکسته دریا

شد


برچسب‌ها: میم ر
+ نوشته شده در شنبه 14 تیر1393ساعت 5:53 توسط میم.ر |

به نگاه خشک شده ام در لحظه های خاص

دریا آمد و شدی داشت

در نگاهم

رفت و آمدی به خیال خودش

خروشان

پوزخندی می زنم به آن همه

جوش

میدانی چیست دریا جان:

دلواژه های سکوتم در برابر هر موجت

یک سونامیست

همچنان که بغض خشدارم 

گر بشکند

ز  هر اشک از سر دردم

تو را هم

آب می برد

پ.ن:باز میگردم به ویرایش ادبی عام.جز استثنائات خاص


برچسب‌ها: میم ر
+ نوشته شده در چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 22:5 توسط میم.ر |

به تو که نمی بخشی

نمی بخشم ات

تا به بهانه ی مجازات ات

باز هم در رستاخیز 

ببینم ات


برچسب‌ها: میم ر
+ نوشته شده در شنبه 7 تیر1393ساعت 6:37 توسط میم.ر |

  به لحظه های کثافت روزهای بی راهی                                          

خسته ام...

همچو پدری

که از ترس چشمان منتظز فرزندان

هر شب گرسنه اش

دیربه خانه می آید

با این تفاوت که او 

شرمنده ی به مقصد نرساندن وظیفه اش

و من شرمسار چشمان مطمئن به من

او کمرش می شکند

من زانوانم

او بریده

و من باخته

او در سکوت درد می کشد 

و من در سکوت فریاد

او رنج درو می کند 

و من حسرت...


برچسب‌ها: میم ر
+ نوشته شده در چهارشنبه 4 تیر1393ساعت 3:16 توسط میم.ر |

مطالب قدیمی‌تر